• Ảnh tổng quan 1

  Giá chỉ từ 1.4 tỷ đồng
  Ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà
  Miễn phí 3 năm phí dịch vụ

 • Ảnh tổng quan thứ 2

  Giá chỉ từ 1.4 tỷ đồng
  Ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà
  Miễn phí 3 năm phí dịch vụ

 • Ảnh tổng quan thứ 3

  Giá chỉ từ 1.4 tỷ đồng
  Ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà
  Miễn phí 3 năm phí dịch vụ

 • Ảnh tổng quan thứ 4

  Giá chỉ từ 1.4 tỷ đồng
  Ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà
  Miễn phí 3 năm phí dịch vụ

 • Vị trí trung tâm

  Vị trí trung tâm

 • Ảnh tiện ích 1

  Thiết kế chuẩn mực

 • Ảnh tiện ích 2

  Không gian sống thoải mái an lành

 • Ảnh tiện ích 3

  Không gian sống thoải mái an lành

 • Ảnh tiện ích 4

  Không gian sống thoải mái an lành

 • Ảnh tiện ích 5

  Tiện ích hiện đại cho cuộc sống năng động

 • Ảnh tiện ích 6

  Dịch vụ và quản lý chuyên nghiệp

  '
 • MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 8-25

  Lựa chọn thông minh

  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 8-25

 • MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA A TẦNG 6

  Lựa chọn thông minh

  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA A TẦNG 6

 • MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA A TẦNG 7-25

  Lựa chọn thông minh

  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA A TẦNG 7-25

 • MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA B TẦNG 6,7

  Lựa chọn thông minh

  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA B TẦNG 6,7

 • MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA B TẦNG 8-29

  Lựa chọn thông minh

  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA B TẦNG 8-29

Chát với chúng tôi